Bank Spółdzielczy w Kałuszynie - Oferta

Bank Spółdzielczy w Kałuszynie klientom indywidualnym, firmom i instytucjom oferuje:
 

 • Lokaty terminowe od 7 dni do 36 miesięcy dla przedsiębiorców, instytucji oraz osób fizycznych,
 • Konta oszczędnościowe Extra Konto,
 • Prowadzenie rachunków bankowych dla osób fizycznych, osób prowadzących działalność gospodarczą i rolników,
 • Udzielanie kredytów gotówkowych, odnawialnych w rachunku ROR, mieszkaniowych dla osób fizycznych,
 • Kredyty obrotowe, inwestycyjne oraz płatnicze dla podmiotów gospodarczych i rolników,
 • Udzielanie gwarancji bankowych,
 • Kredyty pomostowe,
 • Kredyty na sfinansowanie kolektorów słonecznych,
 • Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR,
 • Prowadzenie rozliczeń w krajowym systemie elektronicznym „ELIXIR” i międzynarodowym „SWIFT”,
 • Karty płatnicze Visa Classic, Visa Business, MasterCard PayPass wraz z usługą CashBack,
 • Konta internetowe,
 • Rozliczenia dewizowe, Rachunki walutowe w USD, EUR, GBP, CHF,
 • Ubezpieczenia majątkowe i na życie - GRUPA CONCORDIA,
 • Wrzutnia całodobowa,
 • Doładowanie telefonów komórkowych,

                 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Kałuszynie gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny*.

Wysokość gwarancji – do równowartości 100.000 euro:

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

 

* dotyczy środków pieniężnych zgromadzonych w banku na rachunkach imiennych oraz innych należności wynikających z czynności bankowych, potwierdzonych dokumentami imiennymi  wystawionymi przez bank (np. przelewów).

Kalendarium

Imieniny
Emila, Karoliny, Kary

do końca roku zostało 149 dni
Linki
KOD SWIFT
 • POLUPLPR
Kursy walut  
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2020-08-05
USD 3,7143 -0,59%
EUR 4,3979 -0,18%
CHF 4,0810 +0,01%
GBP 4,8665 -0,33%
Wspierane przez Money.pl