Wypłata Dywidendy za 2023 Rok

Informujemy, że na Zebranie Przedstawicieli, które odbyło się 27 czerwca 2024 roku podjęło decyzję o wypłacie dywidendy z zysku za 2023 r. Wysokość dywidendy określona została w w kwocie 263 zł do każdego posiadanego udziału.

Jeden udział wynosi 500 zł. To oznacza, że oprocentowanie pojedynczego udziału wyniosło aż 52,6%.

To idealny moment, aby dołączyć do naszego Banku i czerpać zyski razem z nami!

🌟 Dołącz do Banku Spółdzielczego w Kałuszynie i ciesz się korzyściami, które oferujemy naszym członkom!

Dlaczego warto zostać Udziałowcem?

Miej wpływ na działalność Banku, bądź jego współwłaścicielem,
Możesz uczestniczyć w Zebraniach Grup Członkowskich i przedstawiać swoje propozycje kierunków rozwoju działalności Banku,
Służymy Ci doradztwem i pomocą - Bank jest dla Ciebie,
Umacniaj więzi z lokalną społecznością.
 
📞 Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej. Już wkrótce więcej dodatkowych korzyści.
 
 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!