Rachunek bieżący i pomocniczy służący przechowywaniu środków pieniężnych oraz przeprowadzaniu rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością rolniczą.

Korzyści

  1. dostęp do środków 24 h na dobę poprzez bankowość internetową i mobilną,
  2. dostęp do karty płatniczej  – VISA Business,
  3. możliwość otrzymywania informacji o stanie rachunku w formie komunikatu SMS,
  4. przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym,

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!