Kredyty

Kredyt Gotówkowy

 • przeznaczony na finansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych lub spłatę kredytów w innych Bankach
 • okres kredytowania do 96 miesięcy
 • maksymalna kwota kredytu 100 000 zł
 • waluta kredytu - PLN

Kredyt EKOlogiczny

 • przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć polegających na zakupie oraz instalacji towarów i urządzeń ekologicznych w tym np. okien i drzwi zewnętrznych, materiałów ociepleniowych, odnawialnych źródeł energii, domowych stacji uzdatniania wody oraz systemów odzysku wody deszczowej, przydomowych oczyszczalni, kotłów centralnego ogrzewania, energooszczędnego sprzętu AGD i RTV, rowerów, samochodów hybrydowych i elektrycznych
 • okres kredytowania do 84 miesięcy
 • maksymalna kwota kredytu 80 000 zł
 • niskie oprocentowanie kredytu
 • waluta kredytu - PLN

Kredyt odnawialny w ROR

 • przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych
 • okres kredytowania do 12 miesięcy z automatycznym przedłużeniem na kolejne okresy
 • maksymalna kwota kredytu uzależniona od obrotów na rachunku, maksymalnie 30 000 zł
 • odsetki przypadające do spłaty naliczane jedynie od kwoty wykorzystanego w danym miesiącu limitu
 • każdy wpływ na rachunek powoduje częściową spłatę kredytu i zmniejsza odsetki, a środki wciąż pozostają do dyspozycji klienta
 • waluta kredytu - PLN

Kredyt mieszkaniowy Mój Dom

 • przeznaczony między innymi na: zakup działki budowlanej, zakup lokalu mieszkalnego lub domu, spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku, budowę domu
 • okres kredytowania do 360 miesięcy
 • karencja w spłacie do 24 miesięcy
 • zabezpieczenie hipoteczne
 • niskie oprocentowanie kredytu
 • waluta kredytu - PLN
 • wkład własny w wysokości 20% inwestycji

Kredyt Uniwersalny hipoteczny

 • przeznaczony na dowolny cel (bez konieczności rozliczania)
 • maksymalna kwota kredytu - 60% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie kredytu
 • okres kredytowania do 180 miesięcy
 • niskie oprocentowanie kredytu
 • zabezpieczenie hipoteczne
 • waluta kredytu - PLN

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!