Kredyt inwestycyjny

 • przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych w gospodarstwie,
 • okres kredytowania do 15 lat,
 • kwota kredytu uzależniona od zdolności kredytowej,
 • udział środków własnych stanowi minimum 20% wartości netto przedsięwzięcia,
 • wypłata kredytu jednorazowo lub w transzach,
 • waluta kredytu — PLN,

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

 • kwota kredytu uzależniona od obrotów na rachunku bieżącym oraz zapotrzebowania na kapitał obrotowy,
 • środki na finansowanie bieżącej działalności rolniczej,
 • okres kredytowania do 24 miesięcy, z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejny okres,
 • odsetki przypadające do spłaty naliczone są jedynie od kwoty wykorzystanego w danym miesiącu limitu,
 • każdy wpływ na rachunek powoduje częściową spłatę kredytu i zmniejsza odsetki, a środki wciąż pozostają do dyspozycji,
 • waluta kredytu — PLN,

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

 • przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności rolniczej związanej z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą i świadczeniem usług,
 • kwota kredytowania uzależniona od obrotów na rachunku bieżącym,
 • długi okres kredytowania aż do 36 miesięcy,
 • proste i przejrzyste procedury,
 • łatwo i szybko dostępne środki,
 • forma zabezpieczenia kredytu: indywidualnie ustalona z każdym Kredytobiorcą,
 • waluta kredytu — PLN,

Kredytowa linia hipoteczna

 • przeznaczony na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością rolniczą w tym na spłatę kredytów w innym banku,
 • okres kredytowania do 15 lat,
 • maksymalna kwota kredytu - 1 000 000 zł do 60% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem),
 • wypłata kredytu jednorazowo lub w transzach,
 • możliwość zastosowania karencji w spłacie do maksymalnie 6 miesięcy,
 • waluta kredytu — PLN,

Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR

Przeznaczenie:

 • linia RR - kredyt na finansowanie inwestycji w rolnictwie,
 • linia Z - kredyt na finansowanie zakupu użytków rolnych,
 • linia PR - kredyt na finansowanie inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych,
 • linie K01/K02– odpowiednio kredyt klęskowy inwestycyjny i klęskowy obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę,
 • linia MRcsk - kredyt na finansowanie zakupu użytków rolnych przez młodych rolników.

Okres kredytowania – w zależności od linii kredytowe.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!